HACCP procedura (Hazard Analysis Critical Control Points) je popisem kritických bodů při výrobní činnosti. Předmětem kritických bodů zpracovaných pro Varmužovu pekárnu je technologie výroby pekařských výrobků. Hlavním cílem zpracování systému je dosažení úrovně výroby skýtající maximální dosažitelné záruky produkce zdravotně nezávadného výrobku neobsahující žádná skrytá ani jiná nebezbečí pro zdraví konečného konzumenta. Rozsah tohoto systému kritických bodů začíná okamžikem přejímky vstupních surovin od smluvního dodavatele do naší provozovny a končí expedicí a distribucí do prodejních míst. Systém byl zpracován pro každý jednotlivý výrobek Varmužovy pekárny a je používán od roku 2001.